ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chumay.7744@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:05  อ่าน 1143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 56
รายละเอียดผลงาน
ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประจำปี 2556 ในงานทักษะวิชาการภาคใต้ จ.พัทลุง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:05   อ่าน 1143 ครั้ง