กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนพนรินทร์ แก้วทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเครือวัลล์ ไมสัน
ครู คศ.2

นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ
ครู คศ.2

นายดาโอะ บาฮี
ครู คศ.1

นางสาวเจ๊ะรูฮาณี เบ็ญอับดุลอาซิซ
ครู คศ.1

นางสาวซัลซาบีลา สารอเอง
ครูผู้ช่วย

นายมะรูดี สาเม๊าะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นางสาวปิยพรรณ ศีรษะเพชร
ครูจ้างสอน