กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนพนรินทร์ แก้วทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : nopnarin@swyl.ac.th

นางเครือวัลล์ ไมสัน
ครู คศ.2
อีเมล์ : orchid900@hotmail.co.th

นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ
ครู คศ.2
อีเมล์ : puku_puku057@hotmail.com

นายดาโอะ บาฮี
ครู คศ.1

นางสาวเจ๊ะรูฮาณี เบ็ญอับดุลอาซิซ
ครู คศ.1

นางสาวซัลซาบีลา สารอเอง
ครูผู้ช่วย

นายมะรูดี สาเม๊าะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)
อีเมล์ : marudee07@gmail.com

นางสาวปิยพรรณ ศีรษะเพชร
ครูจ้างสอน