ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ พิทยจำรัส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอิรฟัล สะมะแอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางชนกาจน์ เกษเงิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ์ ไชยพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา มุสิกภาชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2550