ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารร่มเกล้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมธำรงค์ประดู่แดง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทิพย์มงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารขวัญเกล้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารร่มฉัตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 7,693,000 บาท
เพิ่มเติม..