ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 (ม.1 ห้องเรียนปกติ และ ม.4 ห้องเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป-คำนวณ)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
19 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 (SMTE และ กีฬา)
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา