ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chumay.7744@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:04  อ่าน 1100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 55
รายละเอียดผลงาน
ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประจำปี 2555 ในงานทักษะวิชาการภาคใต้ จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:04   อ่าน 1100 ครั้ง