ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chumay.7744@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:03  อ่าน 1128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ปี 54
รายละเอียดผลงาน
ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประจำปี 2554 ในงานทักษะวิชาการภาคใต้ จ.ชุมพร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:03   อ่าน 1128 ครั้ง