ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ตาม กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่องของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,12:07  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,15:09  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนวิชาพลศึกษา เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,15:13  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องสื่อดิจิทัลและห้องเรียน SWAY
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,22:25  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 56
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:05  อ่าน 1602 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 55
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:04  อ่าน 1607 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ปี 54
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:03  อ่าน 1587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 54
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:01  อ่าน 1627 ครั้ง
รายละเอียด..