ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ตาม กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่องของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,23:02  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมด้วย Scratch
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา อินทรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,11:33  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ Reading in Contexts กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,05:28  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมอาณาจักรสัตว์
ชื่ออาจารย์ : นางเรวดี ขวัญดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,01:56  อ่าน 829 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอารีฟ ลาตีฟีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,14:24  อ่าน 6159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ตาม กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่องของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,12:07  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,15:09  อ่าน 729 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนวิชาพลศึกษา เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,15:13  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องสื่อดิจิทัลและห้องเรียน SWAY
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,22:25  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 56
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2557,19:05  อ่าน 1809 ครั้ง
รายละเอียด..