ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศา (อ่าน 985) 31 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 956) 08 มี.ค. 58
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา (อ่าน 1171) 08 มี.ค. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1356) 22 ม.ค. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำหอพักนอนชาย (อ่าน 1014) 18 มิ.ย. 57
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 891) 24 พ.ค. 57
เปิดรับสมัคร!!! นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1233) 18 มี.ค. 57
รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) (อ่าน 1237) 29 ม.ค. 57