ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา) ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- กีฬา ปีการศึกษา 2560
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560 นั้น

บัดนี้การประมวลผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้ จำนวน 68 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา 2560
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อทุกชนิดกีฬา จำนวน  68 คน  มารายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ โดมหน้าหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2560,13:24   อ่าน 958 ครั้ง