ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ตามประกาศประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้การประมวลผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้ จำนวน19 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อ ลำดับที่ 1-19 มารายงานตัว เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560 ณ โดมหน้าหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 731 ครั้ง