ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2560

ตามประกาศประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้การประมวลผลการสอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้ จำนวน 105 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โดมหน้าหอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1101 ครั้ง