ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรการศึกษา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ในตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  จำนวน  1  อัตรา, ครูด้านวิชาการ(คณิตศาสตร์)  จำนวน  1  อัตรา  และเจ้าหน้าที่หอพักหญิง  จำนวน  1  อัตรา

อาศัยความตามหนังสือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 512/2559  ลงวันที่  28  กันยายน  2559  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  รายละเอียด  ดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 939 ครั้ง