ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา โครงการสานฝันการกีฬา
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และความรักชาติ นำความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬา มาใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เสริมสร้างความสมานฉันท์ และก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการปฏิบัติการรับนักเรียน รายละเอียดดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 840 ครั้ง