ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  การรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 923 ครั้ง