ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตา

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรการศึกษาด้านพลานามัย  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ในตำแหน่ง
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 อัตรา, ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต จำนวน 1 อัตรา  และผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย จำนวน 1 อัตรา

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก 
ที่ ศธ   04009/ 3876    ลงวันที่  15  มีนาคม  2547   และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
: ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   ตามโครงการ     สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2559,13:44   อ่าน 730 ครั้ง