ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย เป็นลูกจ้า

ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลานามัย  เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 และได้ดำเนินการสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นั้น

 

          บัดนี้ การดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  ทั้งหมดจำนวน   20 คน  แยกตามตำแหน่ง  ดังนี้

 

          1.1  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล                                      จำนวน 3 คน

          1.2  ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ                                       จำนวน 2 คน

          1.3  นักกายภาพบำบัด                                          จำนวน 4 คน

          1.4  ครูด้านวิชาการ

                   - คณิตศาสตร์                                          จำนวน  7 คน

                   - เคมี                                                    จำนวน  4 คน

 

          รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,15:51   อ่าน 797 ครั้ง