ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

การสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ทดสอบความรู้ 5 สาระวิชาดังนี้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยายาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ  


วันที่ 5 มีนาคม 2559

  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  นักเรียนชั้น ม.1 สอบวัดความรู้ 5 วิชา

วันที่ 6 มีนาคม 2559

  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 (ทุกแผนการเรียน)  สอบวัดความรู้ 5 วิชา

  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนชั้น ม. 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-กีฬา สอบสัมภาษณ์

วันที่ 7 มีนาคม 2559

  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนชั้น   ม. 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-กีฬา

    ทดสอบสมรรถภาพทางด้านกีฬา

วันที่ 8 มีนาคม 2559

  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-กีฬา
    ตรวจสุขภาพร่างกาย

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 1106 ครั้ง