ภาพกิจกรรม
ลูกพ่อ หลานย่า
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้จัดกิจกรรม "ลูกพ่อ หลานย่า" เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ในการนี้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นการทำความดีต้อนรับปีใหม่

โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2559,14:14   อ่าน 2595 ครั้ง