ภาพกิจกรรม
ศรีนครินทร์ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ศรีนครินทร์ เกมส์" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านการกีฬา การแสดงออก การวางแผนการทำงาน โดยมีนายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 
                                                                           
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2559,23:11   อ่าน 903 ครั้ง