ภาพกิจกรรม
18 กรกฎาคม 2559 วันคล้ายวันสวรรคต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2559,12:22   อ่าน 750 ครั้ง