รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมคิด ขุนจง (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
อีเมล์ : music-tik@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เมกก้าหาดใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างเจียร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 73 ม.5 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 พ.ย. 2559,21:29 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.146.198


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล