รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายฐาปกรณ์ ยิ้มยก (จ๊อส)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 1
อีเมล์ : tapakorn749@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นำรุ่งทูล จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 458-464 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร 073-221666

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.พ. 2562,23:19 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.81.238


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล