จดหมายข่าว
กิจกรรมไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
ร่วมเป็นกำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันฯ และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 6
งานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2566
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพจากสถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสถาบันวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
การประชุมการเตรียมงาน “122 ปีสมเด็จย่า Run For School”
พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
ตอนรับพันตำรวจตรีเพิ่มศักดิ์ สองแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 443 ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยซักถามข้อมูลของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
มอบถุงยังชีพและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
แสดงความยินดีกับนายธราวุธ ช่วยเกิด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดยะลา
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และมอบถุงยังชีพและเป็นขวัญกำลังใจ
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและหลักสูตรที่เปิดสอนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายมูฮัมหมัด เฮงบารู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลาได้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565
การสอบสัมภาษณ์และพิจารณานักเรียนทุนภูมิทายาท (ทุนทดแทน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ขอพร (ดุอาร์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2565
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัดยะลา)
แสดงความยินดีกับนายอาดุลเลาะ หะยีดือราแม ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา